top of page
hero3.jpg

Om

Engen

Haveselskabet Engen blev stiftet den 25. november 1964 i Aalborg Kommune, og vores lejeaftale med kommunen er gældende til 2077. 

Foreningen er beliggende i Stjernekvarteret, ved et villakvarter i Aalborg Syd tæt op af Østerådalen, som er et rekreativt naturområde, hvor mange fugle gør holdt på vej syd-/nordpå. Om sommeren kører veterantoget fra Aalborg Banegård forbi haveselskabet, hvor man også kan stige af eller på, og evt. køre med videre ud i det blå til grønlandshavnen og retur.

 

Vi har 170 alm. kolonihaver og 23 pensionisthaver. I Haveselskabet Engen findes en god adsprædelse af nyttehaver, brugshaver og prydshaver. Vi er en haveforening med plads til forskellig fortolkning af, hvad der er en "hyggehave". Haveselskabet Engen har plads til forskellighed, derudover har vi gode rammer for et godt socialt nærvær. Vi har eksempelvis en legeplads med fodboldbane på vores fællesområde. Dette fællesområde udgør sammen med naturen omkring haveselskabet rammerne for en række sociale begivenheder gennem sæsonnerne eksempelvis den årlige sommerfest, loppemarked og fælles gåture.

MATERIALE

Her finder du materiale som vedrører Engens Havelejere

Det udgør hæfter om vedtægter og ordensbestemmelser, der tilsammen udgør det sæt regler, som vi forventer, at du som havelejer i Haveselskabet Engen overholder.

Almindelige bestemmelser for kolonihaver i Aalborg kommune

Denne folder er udgivet af Aalborg Kommune. Den stiller krav til kolonihaverne i Aalborg, da det er kommunens jord vi har lejet.

Haveselskabet Engens ABC

Engens ABC er Haveselskabet Engens ordensbestemmelser/ordensregler, hvor overtrædelse af disse sidestilles med overtrædelser af vedtægterne.

Fritidshusforsikring - Forsikringsbetingelser nr. 9221

Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed.

Haveselskabet Engens vedtægter

Vedtægter for Nordjysk Kreds.

Policen til vores kollektive forsikring inkl. tilvalg

Vi har i Engen en kollektiv brandforsikring og mulighed for tilvalg af fritidshusforsikring. Bemærk det er betingelserne i policen der er gældende, ikke forsikringsbetingelserne. Prisen på tillægsforsikringen er pr. 1/3 2017 kr. 750 pr halvår.

bottom of page